Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administ...
‣‣‣ Lees meer...

Wachtdiensten

Medische wachtdiensten na 19u, ’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht. U kan deze bereiken via het cen...
‣‣‣ Lees meer...

Attesten en formulieren

Attesten en formulieren  Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesm...
‣‣‣ Lees meer...