Uitleg GMD

Sommige administratieve termen die bij huisartsen gebruikt worden, zijn niet altijd zo duidelijk. Daarom geven wij hier graag een korte uitleg over enkele onderwerpen.

GMD, uw “Medisch Dossier”

Als huisarts maken wij bij het nemen van beslissingen gebruik van de informatie over uw “voorgeschiedenis”: de klachten die u al heeft gehad, de ziekten die u al heeft gekregen, de operaties die u al heeft doorstaan, de allergieën waar u al last van heeft gehad, de medicatie die u al heeft genomen,…. Die informatie helpt ons goede beslissingen te nemen.
Zo zullen we door die informatie bijvoorbeeld niet denken aan een ontsteking van de appendix als u die al liet verwijderen of zo weinig mogelijk medicatie voorschrijven waarvan we weten dat u ze in het verleden niet zo goed verdroeg.

Wij bouwen dus geleidelijk een medisch dossier van u op dat ons in staat stelt ons een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand te vormen om zelf een betere arts voor u te zijn en bij doorverwijzing naar andere zorgverleners nuttige informatie mee te kunnen geven in een verwijsbrief.

Vanuit de overheid zijn er richtlijnen gekomen over het bijhouden van het Globaal Medisch Dossier, een medisch dossier dat tegemoet komt aan bepaalde criteria en dat uw huisarts over u bijhoudt.

Dit Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat:

  • sociale en administratieve gegevens
  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • gegevens over genomen medicatie
  • vaccinaties

Persoonlijke aantekeningen van artsen behoren NIET tot het globaal medisch dossier.

In principe kiest u één vaste huisarts en vraagt u deze arts uw GMD voor u bij te houden en te coördineren. De overheid beschouwt deze arts als uw GMD-houder: hij of zij is verantwoordelijk voor uw Globaal Medisch Dossier

Voor raadpleging bij uw vaste huisarts (of huisartsenpraktijk) krijgt u meer terugbetaald dan bij een raadpleging bij een andere huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.