Visie

Ons doel is onze patiënten te ondersteunen in het streven naar, of het behouden van een zo goed mogelijke fysische en psychische gezondheid, zonder onderscheid te maken op basis van leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, religie,...
Als huisarts proberen wij daarbij rekening te houden met de volledige persoon en de omgeving waarin hij of zij leeft. Wij volgen onze patiënten graag doorheen de verschillende levensfasen.

Wij willen ons voor onze praktijk zo veel mogelijk baseren op de beschikbare wetenschappelijke gegevens en correct gebruik maken van de middelen die de maatschappij ons ter beschikking stelt.

Huisarts zijn vereist een brede kennis. We staan er echter niet alleen voor maar werken graag samen met onze collega’s huisartsen, ziekenhuisspecialisten of andere zorgcollega’s uit de eerste lijn, zoals verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, psychologen…

Wij helpen ook graag toekomstige artsen door mee te werken aan de opleiding van studenten geneeskunde en jonge artsen.